torsdag 25. november 2010

4H Matskule i haustferien

I starten av haustferieveka inviterte vi til 4H Matskule for elevar i 1. - 7. klasse. Det vart lagt opp til matlaging på bål og grue, vi hadde friluftsaktiviteter knytt til natursti og aktivitetsløype i "Hundremeterskogen" vår.

Årsmøte i Viksdalen Bondelag

Tilfeldigheter gjorde at vår tradisjonelle møteplass i bedehuset var utleid når vi hadde tenkt å ha årsmøte. Da gjaldt det å tenke raskt og finne en ny egnet plass. Forslaget til nestleiaren vår var Gamma på Tuftegarden 4H-gard og så gikk vi for det.