onsdag 5. januar 2011

Ørn i sikte

I dag da jeg sto ute på tunet fikk jeg først øye på ei ørn som svevde høyt oppe over stølen vår. Jeg slutter visst aldri å la meg fasinere over disse store flotte fuglene. Plutselig fikk den eine ørna selskap av ei til. Dei sirkla og svevde og låg berre og flaut på vinden og vêret. Det var mens eg sto og studerte disse to at eg fekk auge på ørn nummer tre!
Då eg kom inn att i hus måtte eg finne litt meir utav dette med ørn. Mest truleg var det kongeørn eg såg i dag, eit par med ein unge.
Eg las at kongeørna er stadbunden og lev oftast i livslange parforhold. Dei får 1-2 egg med eit par dagars mellomrom. Det gjer at det vert alderskilnad mellom fugleungane og oftast veks berre ein (den eldste opp).

"Kongeørna har en kroppslengde på 80 - 95 cm og et vingespenn på 190 - 225 cm. Hannen er mindre enn hunnen, og hannen veier 2,8 til 4,5 kg, mens hunnen veier 3,8 til 6,6 kg. Klørne er i overkant av 5 cm lange (gjelder indre og bakre klo). I stup kan kongeørna oppnå en hastighet på ca. 150 km/t."
Aquila chrysaetos USFWS.jpg